Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

phamdinhhuyenvlc@gmail.com

Cài phần mềm quản lý kho CFS Tasa Duyên Hải

Công ty phần mềm VLC vinh dự được triển khai cài phần mềm quản lý kho CFS cho Tasa Duyên Hải tại Hải Phòng ...

Cài phần mềm quản lý kho CFS cho cảng Vinalines Hải Phòng

Công ty phần mềm VLC vinh dự được triển khai cài đặt và hướng dẫn phần mềm quản lý kho CFS cho cảng Vinalines Hải Phòng ...

Cài phần mềm quản lý kho CFS co Tân Cảng 128 tại Hải Phòng

Công ty phần mềm VLC vinh dự được triển khai cài phần mềm quản lý kho CFS cho Tân Cảng 128 tại Hải Phòng ...

Công ty phần mềm VLC Hải Phòng tổ chức nghỉ mát tại Quan Lạn Vân Đồn

Ngày 08 tháng 06 năm 2018 toàn thể công nhân viên công ty VLC tổ chức đi nghỉ mát 2 ngày tại hòn đảo Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh. ...

Khai xuân đầu năm 2018 tại văn phòng công ty phần mềm VLC

Ngày mùng 06/01/2018 âm lịch toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo công ty VLC chúc mừng khai xuân bắt đầu một năm mới với nhiều thuận lợi. ...

Website phần mềm quản lý

Phần mềm công ty VLC

VLC Hải Phòng

Phần mềm công ty VLC Hải Phòng

0904.534.529